โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ.2565 59
  29 ธ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 58
  29 ธ.ค. 2563    ีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 141
  29 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 144
  15 มิ.ย. 2563    รายงานการใช้งบประมาณประจำปี 135
  20 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 146
  27 มิ.ย. 2562    กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 167
  27 มิ.ย. 2562    ตารางรายงานรายจ่าย 148
  27 มิ.ย. 2562    ตารางรายงานรายจ่าย2 141
  27 มิ.ย. 2562    ตารางรายงานรายจ่าย3 146

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 968537 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน