โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล     ประกาศ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์บุคคล อบต.(ฉบับที่ 15) พ.ศ.2548     เบอร์โทรติดต่อส่วนราชการ อบต./ อำเภอ/ จังหวัดชัยภูมิ      
 

 
 


จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน เมษายน 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565...

กิจกรรมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่...


จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน เมษายน 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565...

กิจกรรมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนมกราคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนธันวาคม 2564...

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม...

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม...
 
 
9 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล
6 พ.ค. 2565 เบอร์โทรติดต่อส่วนราชการ อบต./ อำเภอ/ จังหวัดชัยภูมิ
5 พ.ค. 2565 มาตรการป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญและความเสียหายในที่หรื...
3 พ.ค. 2565 ประการราคากลางปรับเกรดถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลกุดตุ้ม
18 เม.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล...
5 เม.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ...
3 พ.ค. 2565 ประการราคากลางปรับเกรดถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลกุดตุ้ม
18 เม.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล...
1 เม.ย. 2565 ราคากลางซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ รถแบ็คโฮ
29 มี.ค. 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่...
23 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาe-bindingปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต...
1 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง
Loading...
 

 
คลีไฟ
คลีไฟ3
คลีไฟ2
คลีไฟ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 936039 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน