โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ     ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล     ประกาศ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์บุคคล อบต.(ฉบับที่ 15) พ.ศ.2548      
 

 
 


จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน สิงหาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...


จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน สิงหาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน เมษายน 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565...

กิจกรรมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่...
 
 
17 ส.ค. 2565 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอ...
9 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล
6 พ.ค. 2565 เบอร์โทรติดต่อส่วนราชการ อบต./ อำเภอ/ จังหวัดชัยภูมิ
5 พ.ค. 2565 มาตรการป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญและความเสียหายในที่หรื...
3 พ.ค. 2565 ประการราคากลางปรับเกรดถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลกุดตุ้ม
18 เม.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล...
3 พ.ค. 2565 ประการราคากลางปรับเกรดถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลกุดตุ้ม
18 เม.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล...
1 เม.ย. 2565 ราคากลางซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ รถแบ็คโฮ
29 มี.ค. 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่...
23 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาe-bindingปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต...
1 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง
Loading...
 

 
คลีไฟ
คลีไฟ3
คลีไฟ2
คลีไฟ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1000121 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน