โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 พ.ค. 2565    ประกาศ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์บุคคล อบต.(ฉบับที่ 15) พ.ศ.2548 26
  18 เม.ย. 2565    การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ65 36
  18 เม.ย. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง65(2) 34
  18 เม.ย. 2565    คำสั่งแบ่งงานหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565(2) 37
  7 ม.ค. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต.65 37
  7 ม.ค. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต.65 33
  7 ม.ค. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง65 33
  7 ม.ค. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง65 37
  7 ม.ค. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษาฯ 65 29
  7 ม.ค. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองสวัสดิการสังคม65 30

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 956343 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน