โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2564 119
  16 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2564 120
  20 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2564 124
  19 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2564 121
  31 ธ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2563 189
  17 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2563 193
  11 พ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2563 199
  24 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2563 201
  31 ก.ค. 2562    สมัยสามัญ ครั้งที่ 1-62 185
  31 ก.ค. 2562    สมัยสามัญ ครั้งที่ 2-62 186

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1056069 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน