โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ต.ค. 2564    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี 2564-2566 ครั้งที่ 2 110
  12 ก.ค. 2564    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี 2564-2566 ครั้งที่ 1 132
  12 ก.ค. 2564    ประกาศอำนาจหน้าที่ส่วนราชการฯ 64 134
  12 ก.ค. 2564    ประกาศกำหนดกองสำนักโครงสร้างส่วนราชการฯ 64 132
  12 ก.ค. 2564    แผนอัตรากำลังสามปี 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 105
  28 ก.ย. 2563    ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 142
  28 ก.ย. 2563    แผนอัตรากำลังสามปี 2564-2566 157
  16 มิ.ย. 2563    ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 142
  23 ส.ค. 2561    แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 ปรับปรุง (ฉบับที่ 1) 125
  29 ก.ย. 2560    ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 129

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 968531 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน