โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

เลขที่ 195 หมู่ที่ 4 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4410-0184

0-4410-0186 (กองคลัง)

0-4410-0185 (กองช่าง)

E-Mail: adminKT@kodtum.go.th

www.kodtum.go.th

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1199970 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน