โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นางกนกพร   ศรีวนกุล  
  นายก อบต.กุดตุ้ม  
  โทร. 081-8783670  
     
     
 
นายมนตรี  เพียรยิ่ง   นายฉัตรชัย  นวนศรี
รองนายก อบต.กุดตุ้ม   รองนายก อบต.กุดตุ้ม
โทร. 093-4482394   โทร. 082-2905019
     
     
 
นางจรัสศรี  ชัยราช   นายวิเชียร  วงษ์ชัย
เลขานุการนายก อบต.กุดตุ้ม   ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน
โทร. 081-3890981   ปลัด อบต.กุดตุ้ม
    โทร. 097-3395942
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1199967 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน