โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ที่ทำการ อบต.

 

เวลาทำการ 8.30น.-16.30น.

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

เลขที่ 195 หมู่ที่ 4 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

 

โทรศัพท์/โทรสาร 044-100-184

 

 

E:mail  adminKT@kodtum.go.th

 

http://www.kodtum.go.th

 

แผนที่อบต.

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1199980 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน