โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 พ.ย. 2565    การจัดลำดับอาวุโสในราชการ 96
  30 ส.ค. 2565    สรุปบำเหน็จลูกจ้างประจำ และ ขรก. 83
  8 พ.ค. 2565    ประกาศ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์บุคคล อบต.(ฉบับที่ 15) พ.ศ.2548 201
  18 เม.ย. 2565    คู่มือคำอธิบายสมรรถนะ 84
  18 เม.ย. 2565    การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ65 192
  18 เม.ย. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง65(2) 205
  18 เม.ย. 2565    คำสั่งแบ่งงานหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565(2) 195
  7 ม.ค. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต.65 186
  7 ม.ค. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต.65 178
  7 ม.ค. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง65 178

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1200003 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน