โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 มี.ค. 2564    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 308
  23 ม.ค. 2563    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 305
  15 ม.ค. 2563    เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 361
  9 ต.ค. 2561    ประกาศแสดงเจตจำนงค์ อบต.กุดตุ้ม 355
  9 ต.ค. 2561    คำกล่าวเจตจำนง 308
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1199963 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน