โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ก.พ. 2567    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 10
  19 ธ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 10
  17 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 6
  11 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 12
  18 พ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 7
  14 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/65 74
  8 ธ.ค. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/65 56
  17 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/65 80
  11 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/65 66
  5 ส.ค. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/65 61

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1199973 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน