โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/65 45
  8 ธ.ค. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/65 31
  17 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/65 37
  11 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/65 39
  5 ส.ค. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/65 36
  19 พ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/65 37
  12 พ.ค. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/65 35
  19 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/65 49
  7 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/65 38
  6 ม.ค. 2565    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ 36

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1149582 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน