โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 เม.ย. 2567    แผนการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 25
  18 เม.ย. 2567    รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 28
  15 ก.ย. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 122
  27 ก.ย. 2564    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 228
  1 เม.ย. 2564    ีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564 316
  29 ธ.ค. 2563    ีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 306
  9 ต.ค. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 325
  9 ต.ค. 2562    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 328
  20 ต.ค. 2561    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 284
  2 ต.ค. 2560    แผนดำเนินงานประจำปี 2561 356
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1200001 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน