โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ม.ค. 2567    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 24
  6 ต.ค. 2566    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 14
  28 ธ.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 90
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ.2565 214
  29 ธ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 188
  29 ธ.ค. 2563    ีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 288
  29 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 289
  15 มิ.ย. 2563    รายงานการใช้งบประมาณประจำปี 285
  20 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 321
  27 มิ.ย. 2562    กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 307

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1199961 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน