โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 เม.ย. 2567    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี 2567-2569 (ครั้งที่1) 22
  2 ต.ค. 2566    แผนอัตรากำลังสามปี 2567-2569 89
  8 มิ.ย. 2566    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี 2564-2566 ครั้งที่ 5 100
  8 มิ.ย. 2566    ประกาศกำหนดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 82
  8 มิ.ย. 2566    ประกาศกำหนดส่วนราชการอำนาจหน้าที่ส่วนราชการฯ 66 79
  6 ธ.ค. 2565    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี 2564-2566 ครั้งที่ 4 109
  2 ก.ย. 2565    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี 2564-2566 ครั้งที่ 3 93
  7 ต.ค. 2564    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี 2564-2566 ครั้งที่ 2 256
  12 ก.ค. 2564    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี 2564-2566 ครั้งที่ 1 280
  12 ก.ค. 2564    ประกาศอำนาจหน้าที่ส่วนราชการฯ 64 268

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1199998 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน