โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 E-service

ระบบจองห้องประชุม

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แจ้งไฟฟ้าสาธารณดับ/ขัดข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

     
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1199972 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน